ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B”

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B” obejmująca:

  • przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”, 
  • zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
  • ustalenie i opłacenie badań lekarskich 
  • ustalenie i opłacenie terminu egzaminu państwowego 

dla 6 uczestników projektu: „Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została wybrana oferta:

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW VIP Paweł Mazur

ul. Zacisze 11

32-340 Wolbrom       

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – trening Warsztaty identyfikacji i rozwijania potencjału

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW VIP Paweł Mazurul. Zacisze 1132-340 Wolbrom cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Dorota Grzywnowiczul. Olkuska 29332-045 Sułoszowacena brutto: 91,79 pkt.II w kolejności
3.Ośrodek Szkolenia Kierowców LEJDISZofia Banaś ul. Boczna 1232-340 Wolbromcena brutto: 83,71 pkt.III w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 3 oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW VIP Paweł Mazur

ul. Zacisze 11

32-340 Wolbrom