ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie grupowych warsztatów

 
Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,, Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

ANIMALOTERAPIA

Maria Osuszek

 Jeżówka 43A

32-340 Wolbrom

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Warsztaty DOGOTERAPIA

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
2.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A32-340 Wolbromcena brutto: 100,00 pkt.I w kolejności
3.Centrum Psychoterapii i Rozwoju Równowaga Dorota TRZOPNaprawa 73734-240 Jordanówcena brutto: 88,46 pkt.II w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 32 oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

ANIMALOTERAPIA

Maria Osuszek

 Jeżówka 43A

32-340 Wolbrom