ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie grupowych warsztatów

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,, Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET”

 UL. SZKOLNA 3

32-540 TRZEBINIA   

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Trening komunikacji interpersonalnej z pomocą przedmedyczną

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET” UL. SZKOLNA 332-540 TRZEBINIA cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A32-340 Wolbromcena brutto: 90,00 pkt.II w kolejności
3.Centrum Psychoterapii i Rozwoju Równowaga Dorota TRZOPNaprawa 73734-240 Jordanówcena brutto: 85,74 pkt.III w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 3 oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET”

 UL. SZKOLNA 3

32-540 TRZEBINIA