ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu  „Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.została wybrana oferta: 

BMG CLINIC 

KLINIKA FIZJOTERAPII I MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ 

Przemysław Banyś

ul. Piłsudskiego 29

32-340 Wolbrom          

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.BMG CLINIC KLINIKA FIZJOTERAPII I MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ Przemysław Banyśul. Piłsudskiego 2932-340 Wolbromcena brutto: 100 pktI w kolejności
2.REHABILIS mgr MARCIN LISul. Targowa 1343-502 Czechowice-Dziedzicecena brutto: 81,76 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęły 2 oferty, które spełniała wszystkie wymagania zapytania ofertowego

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadania wybrano następujący podmiot:

BMG CLINIC 

KLINIKA FIZJOTERAPII I MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ 

Przemysław Banyś

ul. Piłsudskiego 29

32-340 Wolbrom