ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu: „Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

GRUPA CSW DELTA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. KOPERNIKA 17

28-300 JĘDRZEJÓW   

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci       

GRUPA CSW DELTA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. KOPERNIKA 17

28-300 JĘDRZEJÓW

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło:

  • na część I postępowania –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – 4 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego
  • na część II postępowania –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci – 3 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci – kryterium: cena 100 pkt

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KOPERNIKA 1728-300 JĘDRZEJÓW cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokickaul. Sienkiewicza 4915-002 Białystokcena brutto: 96,73 pktII w kolejności
3.PIĘKNY UMYSŁ. Psychoterapia i Szkolenia. NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUSul. Wojska Polskiego 2642-300 Myszkówcena brutto: 89,43 pktIII w kolejności
4.UNIFUND SP. Z O.O. ul. Młyńska 9/131-469 Krakówcena brutto: 67,71 pktIV w kolejności

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KOPERNIKA 1728-300 JĘDRZEJÓW cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokickaul. Sienkiewicza 4915-002 Białystokcena brutto: 97,88 pktII w kolejności
3.UNIFUND SP. Z O.O. ul. Młyńska 9/131-469 Krakówcena brutto: 68,52 pktIII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto 

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

GRUPA CSW DELTA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. KOPERNIKA 17

28-300 JĘDRZEJÓW   

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci       

GRUPA CSW DELTA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. KOPERNIKA 17

28-300 JĘDRZEJÓW