ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Zakup i dostarczenie wyposażenia

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i dostarczenie wyposażenia w postaci: 

  1. Stolik (5 sztuk)
  2. Krzesło (10 sztuk)
  3. Biurko (1 sztuka)

w ramach projektu: „Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

SKLEP MEBLOWY 

JACEK STARZYK

ul. Piłsudskiego 39

32-340 Wolbrom

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, które spełniała wymagania zapytania ofertowego. 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • kryterium: cena 100 pkt 

 

Zakup i dostarczenie wyposażenia

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.SKLEP MEBLOWY JACEK STARZYKul. Piłsudskiego 3932-340 Wolbrom cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 1 oferta spełniała wymagania zapytania ofertowego. 

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

SKLEP MEBLOWY 

JACEK STARZYK

ul. Piłsudskiego 39

32-340 Wolbrom