ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Druga szansa”

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI „RYSY” 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. LEŚNA 20

34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: 

cena usługi brutto – 85 pkt.

kategoria obiektu – 10 pkt.

zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5 pkt.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI „RYSY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. LEŚNA 2034-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA cena brutto: 90,00 pkt. I w kolejności
2.OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LIMBA PIOTR RZADKOSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWAUL. KOŚNE HAMRY 15A34-520 PORONINcena brutto: 79,41 pkt.II w kolejności
3.FTU JURKOWSKI PENSJONAT ***Rozalia Jurkowska os. Równie 134-452 Ochotnica Dolnacena brutto: 77,40 pkt.III w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena usługi, kategoria obiektu oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI „RYSY” 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. LEŚNA 20

34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA