ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Usługa budowlana polegająca na adaptacji pomieszczeń Klubu Integracji Społecznej” w ramach projektu: „Druga szansa”

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Realizacja zamówienia pn.: ,,Usługa budowlana polegająca na adaptacji pomieszczeń Klubu Integracji Społecznej”  w ramach projektu: „Druga szansa realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu 

ul. Skalska 20

32-340 Wolbrom

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna ważna oferta. 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert Zamawiający unieważnia postępowanie. Zgodnie z warunkami postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna ważna oferta.