Unieważnienie postępowania -Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Działając w imieniu Zamawiającego – przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz sali szkoleniowej i cateringu dla uczestników projektu „Druga Szansa” 

Części 1: 

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych na warsztaty pod nazwą „Automotywowanie”   

Części 2:

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych na warsztaty pod nazwą ,, Warsztaty radzenia sobie ze stresem i kontrolowania emocji”  

Części 3: 

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych na warsztaty pod nazwą „Autoprezentacja”

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  unieważniam postępowanie.