ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów

 
Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów: Indywidualny Trening prawidłowego funkcjonowania i dbania o gospodarstwo domowe; Indywidualne poradnictwo obywatelskie dla uczestników projektu ,, Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

KNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURA

ul. 11 Listopada 6A

42-300 Myszków       

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mopswolbrom.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.KNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURAul. 11 Listopada 6A42-300 Myszków cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.CENTRUM PEDAGOGIKI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Ilona Zającul. Sienkiewicza 1543-100 Tychycena brutto:90,00 pkt.II w kolejności
3.ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowskiul. Zdrojowa 30A43-600 Jaworznocena brutto: 90,00 pkt.III w kolejności
4.INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CHEŁMIŃSKA 106A /3686-300 GRUDZIĄDZcena brutto: 86,40 pktIV w kolejności

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Indywidualny Trening prawidłowego funkcjonowania i dbania o gospodarstwo domowe

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.KNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURAul. 11 Listopada 6A42-300 Myszków cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.CENTRUM PEDAGOGIKI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Ilona Zającul. Sienkiewicza 1543-100 Tychycena brutto:96,00 pkt.II w kolejności
3.ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowskiul. Zdrojowa 30A43-600 Jaworznocena brutto: 65,45 pkt.III w kolejności
4.INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CHEŁMIŃSKA 106A /3686-300 GRUDZIĄDZcena brutto: 60,00 pktIV w kolejności

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Indywidualne poradnictwo obywatelskie

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.KNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURAul. 11 Listopada 6A42-300 Myszków cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.CENTRUM PEDAGOGIKI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Ilona Zającul. Sienkiewicza 1543-100 Tychycena brutto:96,00 pkt.II w kolejności
3.ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowskiul. Zdrojowa 30A43-600 Jaworznocena brutto: 65,45 pkt.III w kolejności
4.INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CHEŁMIŃSKA 106A /3686-300 GRUDZIĄDZcena brutto: 60,00 pktIV w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 4 oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

KNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURA

ul. 11 Listopada 6A

42-300 Myszków